Dagmar Mertová - korektury českých textů 

+420 777 310 455
d.mertova@webproject.cz Další kontakty »

Korektury

V těchto situacích je tu pro vás řešení – obraťte se mě a chtějte jazykovou korekturu. Pomohu vám zvýšit vaši reputaci a zajistím, že texty, které prezentujete, budou češtinářsky správné a bezchybné.

Jazykové korektury - pravopis, gramatika, slovní a předložkové vazby, překlepy, slovosled, interpunkce.
 • vhodné pro počáteční kontrolu textů určených k publikování, kdy je třeba odstranit zásadní chyby a překlepy, opravit chybná slovní spojení a předložkové vazby, sjednotit výrazy podle běžnější a používanější podoby (dubletní tvary, dvojí možnost psaní cizích slov atd.), upravit interpunkci
 • určené i pro texty, které se nebudou dále graficky upravovat, např. diplomové práce
 • zahrnují pravopis, gramatiku, základní stylistiku (slovosled)
 • jedná se o kontrolu textu nejčastěji v aplikaci MS Word, kde je možnost více pracovat s textem
Stylistické korektury - nahrazení nevhodných výrazových prostředků, zachování terminologie v rámci oboru, přestylizování vět, celková úprava.
 • doporučené pro zvýšení úrovně a kvality textu, jeho srozumitelnosti, uhlazenosti a čtivosti
 • velmi vhodné a mnohdy i nutné pro překlady z cizích jazyků
 • zahrnují úpravu chybných slovních a větných spojení, logických nesrovnalostí v syntaxi, dále nahrazení nevhodných či opakujících se slov vhodnějšími vyjadřovacími prostředky, mnohdy jde o částečné či úplné přepracování textu
 • jedná se o kontrolu textu výhradně v aplikaci MS Word (případně Open Office), ve formátu PDF není možno texty upravovat z důvodu pevného nalití do šablon
Předtiskové korektury - kontrola textu v již zalomeném textu po nalití do PDF, celkový vizuální dojem, zaměření na typografii.
 • vhodné pro finální kontrolu textu před tiskem, kde je třeba sladit vizuální stránku dokumentu (například sazba písma, řazení odstavců a kapitol) a zaměřit se především na typografii (dělení slov na konci řádku, sazba písma, vhodná členicí znaménka, řazení odstavců, kapitol, odstranění jednopísmenných výrazů a čísel na konci řádku)
 • jedná se o korekturu textů ve formátu PDF, kde již není možnost detailněji pracovat s textem
 • předtiskovou korekturu je sice rovněž možné provést v rámci jazykové korektury přímo v PDF, ovšem je třeba upozornit na to, že takováto korektura je časově náročnější vzhledem ke vkládání poznámek do textu

Cvičení na zkoušku

Chcete si ověřit, jak jste na tom se znalostmi českého jazyka? Neváhejte a hurá na to. Tady se neznámkuje!

Otestovat

Kontaktní formulář

Máte dotaz nebo poptávku?
Napište mi pomocí tohoto formuláře a já Vás brzy kontaktuji.