Webproject

English version

Webproject - o nás

 

Nové zakázky již nepřijímáme.

 

Zabýváme se tvorbou internetových prezentací a poskytováním sluľeb v oblasti internetu a kreativní grafiky (internetové aplikace, zajiątění webhostingových sluľeb).

Vąichni lidé, kteří pro Webproject pracují, mají víceleté zkuąenosti ve svém oboru. Jsou schopni uvést do ľivota projekt od začátku do konce. Tedy - od počáteční potřeby klienta - vypracování projektu, přes zpracování návrhů řeąení aľ po předání hotového díla klientovi a v případě internetové prezentace - spuątění na doméně.

S předáním zpracované zakázky spolupráce s Vámi - s klientem nekončí. Poskytujeme daląí servis a vľdy se na nás můľete obrátit.

Pevně doufám, ľe si z naąí nabídky sluľeb vyberete a rozhodnete se stát naąim klientem. Nabízíme kvalitní servis a individuální přístup ke kaľdému.

Roman Novák
Webproject

Vytištěno ze serveru www.webproject.cz.