Webproject

English version

Používané technologie


Při tvorbě internetových stránek a internetových aplikací hrají důležitou roli také použité technologie. Naše firma se snaží používat pouze kvalitní technologie, které jsou osvědčené a široce používané. Dbáme, abychom dodržovali mezinárodně uznávané standardy, protože jen tak je možné vytvářet produkty na vysoké úrovni.

Je třeba dodat, že technologie představují určitý prostředek, který vede k dovedení Vašich představ do požadované podoby. Ale ani sebevýkonnější technologie sama o sobě nemůže zaručit úspěch internetové prezentace. Proto klademe velký důraz na dokonalé sladění všech činností probíhajících při návrhu a vývoji výroby stránky.

HTML^

HTML neboli Hypertext Markup Language. Je to velmi jednoduchý programovací jazyk, který je základním stavebním kamenem každé internetové prezentace. I sebesložitější internetové projekty jsou z velké části postaveny na HTML.

HTML vlastně říká prohlížeči jakým způsobem má zobrazovat zpracovávaná data. Síla HTML, kromě jednoduchosti, tkví také v tom, že může být dále rozšiřován pomocí silnějších programovacích jazyků jako je PHP, ASP, JavaScript atd.

HTML již v současnosti není vyvíjen, nicméně stále je velmi používán a nástupce XHTML je z HTML odvozen.

XHTML^

Zkratka XHTML znamená eXtensible HyperText Markup Language. Tento jazyk je vyvinut jako náhrada a nástupce HTML. XHTML je přísnější a čistější než HTML, je to vlastně HTML definované jako aplikace XML.

XML je jazyk, který je nositelem kompatibilních informací mezi různými platformami a různými programy (web, wap, databáze...). Nemá na starost zobrazovat data, ale být nositelem dat. Pro zobrazení dat na internetu slouží XHTML.

PHP^

Jedná se o technologii, která zajišťuje dynamičnost a flexibilitu internetových stánek. Je nezávislá na používaných platformách, protože je prováděna na straně serveru a ke klientovi je odesílán již "čistý" kód HTML (XHTML).

Pomocí tohoto jazyka se rozšiřují možnosti HTML o mnoho dalších funkcí jako jsou např. různé podmínky, cykly atd. To má za následek možnost vytváření internetových obchodů, redakčních systémů, poštovních klientů apod. Velký význam má také možnost připojení k různým databázím, nejběžnějším spojením je PHP - MySQL.

MySQL^

U datově náročnějších aplikací s použitím dynamických prvků jako je e-shop, redakční systém apod. se využívají databázové systémy. MySQL je v současnosti asi nejrozšířenější relační databáze na internetu, která vyniká zejména svou rychlostí a stabilitou. Struktura je tvořena soustavou propojených tabulek, kde jsou jednotlivé záznamy vkládány do řádků a sloupce určují jméno a datový typ.

CSS - kaskádové styly^

Tato technologie umožňuje centrální nadefinování jednotného vzhledu stránek, čímž výrazně zjednodušuje, zrychluje a tím i zlevňuje aktualizace prezentace. Podmínky nadefinované v CSS se automaticky projevují v celé prezentaci a při změně jakéhokoli parametru se změny opět projeví v celém projektu bez nutnosti editace každé jednotlivé stránky. V důsledku toho je celkový kód datově méně náročný, tím i rychlejší a výkonnější. Důležitou roli hraje i fakt, že CSS zajišťuje větší kompatibilitu mezi jednotlivými prohlížeči.

JavaScript^

Je to poměrně silný programovací jazyk, který pracuje na straně klienta. Používáme jej však jen ve výjimečných situacích k oživení prezentace nebo tam, kde je použití jiných možností nevhodné.

Technologie Flash^

Macromedia Flash je technologie se využívá mimo jiné pro tvorbu animovaných internetových stránek. Využití této technologie umožní připravit internetovou prezentaci skutečně poutavou a na vysoké úrovni po grafické stránce. Hodí se zvláště pro prezentace, kde hlavní důraz je kladen na image a originalitu řešení.

Technologie Flash lze využít i pro jiné účely než je grafické oživení stránek, protože Flash v sobě skrývá i rozsáhlé možnosti programování a 2D a 3D animací.

Proto lze Flash využít k přípravě internetových her (typu puzzle, autíčka, najdi&chyť), k přípravě poutavé internetové reklamy nebo například také veselého animovaného vánočního přání.

Zabezpečení SSL^

SSL (Secure socket layer) je v současnosti jedna z nejvíce používaných metod pro zabezpečení datových přenosů v rámci Internetu.

SSL je vrstva/protokol zabezpečující data na přechodu mezi aplikační a transportní vrstvou (protokolem TCP/IP) síťového modelu ISO - OSI. Pomocí této vrstvy/protokolu je možno realizovat:

  • Autentizaci (ověření pravosti ) serveru nebo osoby pomocí digitálních certifikátů
  • Šifrování přenášených dat
  • Zabezpečení integrity dat při přenosu

Vytištěno ze serveru www.webproject.cz.