Webproject

English version

Jazykové korektury

Pravopisné korektury

Existuje řada neobvyklých či složitých slov a slovních spojení, výjimek, ve kterých se neškolený pracovník nemusí vždy orientovat. Provedeme korektury překlepů, pravopisných jevů a interpunkce. Tyto korektury slouží k perfektnímu vzhledu psaného textu při prvotním vizuálním kontaktu čitatele s textem.

Gramatické korektury

Gramatická stránka textu se projevuje při čtení textu. K chybám v dokumentu psaném v textovém editoru dochází kvůli neschopnosti počítače českou gramatiku plně postihnout. Provedeme korektury slovosledu, chybných slovních a předložkových vazeb, slovních a větných konstrukcí.

Stylistické korektury

Každý text je tvořen podle různých měřítek a hledisek. Může to být různá cílová skupina (věk, pohlaví, vzdělání, profesní zaměření), umístění textu (noviny, reklamní materiály, webové stránky) atd. Je nutné se tím řídit a text umět přizpůsobit. Zajistíme nejen správnost výrazů, ale i jazykovou vytříbenost a stylovou čistotu.

Tyto korektury provádíme v textech různých marketingových oblastí:

  • Letáky
  • Katalogy
  • Novinové články
  • Reklamní materiály
  • Webové prezentace
  • Písemnosti kontaktního charakteru
  • Ostatní textové dokumenty

Odkaz na stránky Dagmar Mertové, konzultantky zakázek jazykových korektur:

Jazykové korektury pravopisné, gramatické a stylistické

Vytištěno ze serveru www.webproject.cz.