Webproject

English version

Ochrana dat

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.webproject.cz je fyzická osoba Roman Novák, IČ: 46141910, která je oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.webproject.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Užívání osobních údajů

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese policy@webproject.cz anebo zasláním pozemní poštou na adresu, uvedenou na stránce Kontakt.

Odkazy na jiné internetové stránky

Na internetových stránkách www.webproject.cz jsou umístěny odkazy na jiné webové stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Jestliže Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za postupy jiných společností.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nemá právo zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Odpovědnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

Vytištěno ze serveru www.webproject.cz.